Tax Magazine nr. 3/2018, pp. 220-222
2 pagini • Data postării: iulie 2018

Autor:
Andrei Ștefănescu – avocat, membru al Baroului București

Data la care a fost scris: iunie 2018

Rezumat: În contextul încercărilor pârâților de a paraliza acțiunile în pretenții ale reclamanților prin folosirea termenului legal de emitere a facturii fiscale ca un termen suspensiv sau ca o veritabilă condiție, instanța supremă a făcut lumină în această privință, statuând că acest termen nu are niciun impact asupra raporturilor juridice contractuale.

Cuvinte-cheie: factura fiscală, neemiterea facturii, emitere cu întârziere a facturii fiscale, Andrei Ștefănescu

Sugestie citare:

 
A. Ștefănescu, Rolul facturii fiscale în cadrul raporturilor juridice contractuale, în Tax Magazine nr. 3/2018, pp. 220-222