Tax Magazine nr. 3/2018, pp. 222-231
9 pagini • Data postării: iulie 2018

Autor:
Horațiu Sasu – jurist și economist, consultant în afaceri în Sibiu

Data la care a fost scris: iunie 2018

Rezumat: Am scris în mai multe rânduri despre modalitatea în care se derulează cooperarea administrativă în domeniul fiscal la nivelul statelor membre UE. Acum coroborăm acest subiect cu unul de interes exploziv în acest moment: protecția datelor cu caracter personal.

Cuvinte-cheie: cooperare administrativă fiscală, GDPR, nerespectare GDPR, protecția datelor, Codul de procedură fiscală, Horațiu Sasu

Sugestie citare:

 
H. Sasu, Cooperarea administrativă în materie fiscală la nivelul UE și (ne)respectarea Regulamentului GDPR, în Tax Magazine nr. 3/2018, pp. 222-231