Tax Magazine nr. 3/2018, pp. 231-240
9 pagini • Data postării: iulie 2018

Autor:
Ionița Cochințu – magistrat‑asistent la Curtea Constituțională a României și cadru didactic asociat la Facultatea de Drept – Universitatea București, doctor în drept

Data la care a fost scris: iunie 2018

Rezumat: În cadrul programului național de aderare a României la Uniunea Europeană a fost cuprinsă în armonizarea legislativă și Directiva nr. 62/1999/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, în ceea ce priveşte tarifarea utilizării infrastructurii de transport rutier. În acest context, a fost adoptată Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, care, ulterior, a avut o serie de modificări și completări, inclusiv transpunerea Directivei 2011/76/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 septembrie 2011 de modificare a Directivei 1999/62/CE. Tarifele de utilizare a infrastructurii de transport rutier se aplică pentru toate autovehiculele de marfă și pasageri, nivelul acestora fiind stabilit în limitele recomandate prin Directivă și practicate în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene. Documentul care atestă dreptul de utilizare a infrastructurii rutiere, obținut în urma plații tarifelor în discuție, este rovinieta. Contextul incidenței acestor norme, ce condiționează utilizarea şi trecerea pe rețeaua de drumuri naționale din România de achitarea tarifelor prevăzute de lege, a condus la litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată, inclusiv invocarea unor excepții de neconstituționalitate a dispozițiilor legale în materie. Ca atare, în prezenta lucrare vom efectua o dinamică legislativă a normelor ce instituie tarifele de utilizare a infrastructurii de transport rutier și vom prezenta considerente de principiu rezultate din jurisprudența în materie.

Cuvinte-cheie: infrastructură, transport rutier, libera circulație,  taxe parafiscale, rovinietă, Ionița Cochințu

Sugestie citare:

 
I. Cochințu, Tariful de utilizare şi tariful de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România – cadrul legal și aspecte jurisprudențiale, în Tax Magazine nr. 3/2018, pp. 231-240