Tax Magazine nr. 1/2019, pp. 53-59
6 pagini • Data postării: martie 2019

Autor:
Ionița Cochințu – magistrat‑asistent la Curtea Constituțională a României și cadru didactic asociat la Departamentul de drept, Facultatea de Administrație Publică, SNSPA, doctor în drept

Data la care a fost scris: februarie 2019

Rezumat:  Reforma legislativă în materie fiscală a vizat și aspecte legate de obligația plății impozitelor pe clădire, teren şi pe mijlocul de transport, care, prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a fost pusă în sarcina persoanei care deține dreptul de proprietate asupra bunului supus impozitării la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, spre deosebire de vechiul Cod fiscal (Legea nr. 571/2003), în care noul proprietar avea obligația de plată a impozitului respectiv începând cu data de întâi a lunii următoare în care a dobândit dreptul de proprietate, respectiv obligația de plată înceta cu data de întâi a lunii următoare celei în care a încetat să mai fie proprietar al bunului supus impozitării.

Cuvinte-cheie: ingerință, reformă fiscală, control de constituționalitate, contribuții financiare, scop legitim, test de proporționalitate, drept de proprietate

Sugestie citare:

 
I. Cochințu, Ingerința lato sensu în dreptul de proprietate prin instituirea unor contribuții financiare și legitimitatea scopului măsurilor legislative, în Tax Magazine nr. 1/2019, pp. 53-59.