Tax Magazine nr. 3/2017, pp. 138-152
14 pagini • Data postării: noiembrie 2017

Autor:
Horațiu Brisc – avocat colaborator al SCA Nemeș Voicu Bilan și Furtună (ONV LAW)

Data la care a fost scris: martie 2017

Rezumat:
Potrivit sistemului actual al TVA la nivelul UE, activitățile desfășurate de entitățile din sectorul public sunt în marea lor majoritate scutite de taxă și, implicit, în afara sferei TVA. Totuși unele dintre acestea sunt taxabile potrivit par. 2 al art. 13 alin. (1) și Anexei I a Directivei 2006/112/CE, iar unele dintre ele, chiar dacă sunt taxabile, au o rată zero a TVA. Deși jurisprudența CJUE în privința tratamentului TVA la nivelul UE al entităților publice este vastă, aceasta a avut un succes moderat în a clarifica interpretarea prevederilor aplicabile entităților din sectorul public.

Lucrarea de față dezbate modalitatea în care art. 13 alin. (1) din Directiva 2006/112/CE se impune a fi interpretat prin raportare la deciziile CJUE. De asemenea, aceasta examinează efectele negative ale tratamentului actual al TVA la nivelul UE aplicabil entităților de drept public și trece în revistă acțiunile Comisiei ce reflectă potențiala nevoie a unei reforme legislative.

Cuvinte-cheie: entități publice, tva, tratamentul tva al entităților publice, Directiva 2006/112/CE, VAT Treatment of Public Bodies, Directive 2006/112/CE

Sugestie citare:

 
H. Brisc, VAT Treatment of Public Bodies under Article 13(1) of Directive 2006/112/CE, în Tax Magazine nr. 3/2017, pp. 138-152.