31 pagini • Data apariţiei: octombrie 2018

Autor:
Dr. Anca Magda Voiculescu – judecător, Tribunalul București, formator, Institutul Național al Magistraturii

Rezumat: Noţiunea de „autoritate părintească” introdusă în dreptul român de Noul Cod civil are o semnificaţie distinctă în contextul litigiilor în materia răpirilor internaţionale de minori. Componenta autorităţii părinteşti care prezintă importanţă este dreptul de încredinţare în sensul identificat de Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii şi Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului Uniunii Europene, care se referă îndeosebi la dreptul de a hotărî asupra locului reşedinţei copilului. Prezentul articol îşi propune să identifice implicaţiile teoretice ale autorităţii părinteşti în litigiile având ca obiect răpirile internaţionale de minori (aspecte procedurale referitoare la calitatea procesuală activă şi pasivă, ca şi aspecte privind fondul cauzei), precum şi implicaţiile practice ale existenţei unor astfel de litigii cu elemente de extraneitate asupra altor aspecte care fac obiectul unor litigii de drept intern (autoritate părintească exclusivă/comună, domiciliul minorului, programul de legături personale etc.).

Studiul face parte din culegerea Autoritatea părintească. Între măreţie şi decădere, coordonator Marieta Avram, publicată la Editura Solomon, Bucureşti, 2018

Cuvinte-cheie: răpirile internaționale de minori, convenția de la Haga, regulamentul 2201/2003, autoritatea parentală, titularii dreptului de încredințare, calitate procesuală activă, răpitori, calitate procesuală pasivă, deplasare licită, deplasare ilicită

Sugestie citare:

 
Anca Magda Voiculescu, Autoritatea părintească în contextul litigiilor privind răpirile internaționale de minori, în Autoritatea părintească. Între măreţie şi decădere, coord. Marieta Avram, Ed. Solomon, Bucureşti, 2018, pp. 178-209.