Tax Magazine nr. 5/2017, pp. 265-271
6 pagini • Data postării: noiembrie 2017

Autor:
Luisiana Dobrinescu – Avocat, managing partner al Dobrinescu Dobrev SCA

Data la care a fost scris: mai 2017

Rezumat:
Îmi amintesc că pronunțarea deciziei Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-424/12 Fatorie m-a surprins, obișnuită fiind cu abordarea instanței europene în favoarea spiritului și principiilor esențiale de TVA și în defavoarea chestiunilor de formă. În respectiva speță se punea problema admisibilității deducerii TVA într-o situație în care în mod eronat nu fusese aplicat mecanismul taxării inverse, iar furnizorul care colectase TVA-ul era în imposibilitate de a-l mai storna, datorită stării de faliment.
Abia la a doua lectură am perceput nuanțele care s-au dovedit a fi determinante pentru instanța europeană în luarea deciziei: aceea că furnizorul nu achitase acest TVA la bugetul de stat și că TVA-ul facturat era de fapt o taxă nedatorată. Cu alte cuvinte, pentru instanța europeană situația de fapt prezenta mai mult decât o simplă deficiență de formă (legată de modalitatea de emitere a unei facturi), și anume o deficiență de fond.
Aceeași situație s-a reluat la doi ani distanță, prin cauza Tibor Farkas, unde abordarea Curții de Justiție a fost consolidată, însă a suferit o completare esențială.

Cuvinte-cheie:
Fatorie, Tibor Farkas, cauza Fatorie, cauza Tibor Farkas, tva colectat suplimentar, deductibilitate tva, tva facturat eronat, taxare inversă

Sugestie citare:

 
L. Dobrinescu, Cât de nerecuperabil este TVA-ul facturat eronat, cu încălcarea taxării inverse. Taxarea inversă, între Fatorie și Tibor Farkas, în Tax Magazine nr. 5/2017, pp. 265-271.