Tax Magazine nr. 10/2017, pp. 618-626
8 pagini • Data postării: ianuarie 2017

Autor:
Cristian Ioan – student la Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai″ Cluj-Napoca

Data la care a fost scris: octombrie 2017

Rezumat:
Problema codificării procedurii administrative a fost ridicată recent de voci de certă autoritate în materia Dreptului Uniunii Europene, la inițiativa profesorului Paul Craig, probabil cea mai cunoscută prezență în doctrina din materie. Prezentul articol urmărește să dezbată succint modul în care codificarea procedurii administrative ar afecta principiul securității juridice la nivelul Uniunii Europene. Se analizează cazurile exponențiale în materie ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, antamându-se și problema încrederii legitime în administrație, o chestiune de mare interes în dreptul administrativ modern. Este analizată, de asemenea, poziția doctrinei relevante în materie. În egală măsură, în finalul articolului se urmărește o scurtă reflecție asupra utilității unui asfel de demers în materia procedurii fiscale române.

Summary:
The issue of codification of the administrative procedure has recently been raised by voices of certain authority in the field of European Union Law, at the initiative of Professor Paul Craig, probably the most well-known presence in the relevant EU law doctrine. This article seeks to briefly discuss how the codification of the administrative procedure would affect the principle of legal certainty at the European Union level. It examines the exponential cases of the Court of Justice of the European Union in the matter, addressing the issue of legitimate expectations, a matter of great interest in modern administrative law. The position of the relevant doctrine in the field is also analysed. Finally, at the end of the article, there is a brief reflection on the usefulness of such a process concerning Romanian tax procedure.

Cuvinte-cheie: procedura administrativă, codificarea procedurii administrative, principiul securității juridice, codification of the administrative procedure, the administrative procedure

Sugestie citare:

 
C. Ioan, Codification of administrative procedure as a means of legal certainty at EU Level, în Tax Magazine nr. 10/2017, pp. 618-626.