21 pagini • Data postării: noiembrie 2017

Autor:
Marieta Avram – profesor universitar doctor, Facultatea de Drept, Universitatea din București

Data la care a fost scris: iunie 2017

Rezumat:
Studiul analizează critic efectul suspensiv al notificării de dare în plată din perspectiva Deciziei Curții Constituționale nr. 93/2017, în corelație cu Decizia Curții Constituționale nr. 623/2016, prin care s-a stabilit că impreviziunea nu operează ope legis și că, la examinarea legalității notificării emise potrivit Legii nr. 77/2017, instanțele de judecată trebuie să verifice dacă sunt îndeplinite și condițiile impreviziunii.
Elementul central al analizei este dat de considerentul Curții Constituționale prin care se reține, în Decizia nr. 93/2017, că supendarea de drept a plăților este un mecanism procesual care funcționează sub condiția rezolutorie a admiterii contestației formulate de creditor la notificarea de dare în plată. De aici, unele interogații legitime cu privire la efectul suspensiv al notificării asupra plăților: cum se va realiza repunerea părților în situația anterioară? Poate fi ținut debitorul la plata penalităților de întârziere? Cum operează răspunderea contractuală în această ipoteză și care sunt efectele abuzului de drept?
Dincolo de faptul că, sub multe aspecte, Decizia nr. 93/2017 este contradictorie în raport cu Decizia nr. 623/2016, studiul încearcă să răspundă și acestor întrebări practice în materia protecției consumatorilor.

Cuvinte-cheie: dare în plată, legea dării în plată, legea 77/2016, dcc 93/2017, notificarea de dare în plată, impreviziunea

Sugestie citare:

 
M. Avram, Efectul suspensiv al notificării de dare în plată oglindit în Decizia Curții Constituționale nr. 93/2017: o sabie cu dublu tăiș, disponibil pe www.e-drept.ro.