18 pagini • Data apariţiei: octombrie 2018

Autor:
Dr. Marius Floare – asistent universitar, Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș‐Bolyai” Cluj‐Napoca avocat, Baroul Cluj

Rezumat: Problema autorității părintești și a locuinței obișnuite a copilului au avut un caracter unitar de-a lungul istoriei dreptului privat de inspirație occidental-europeană, cel puțin din epoca dreptului roman și până în dreptul contemporan. Dihotomia autoritate părintească/locuință obișnuită a copilului, privite ca aspecte distincte, este o creație originală a contemporaneității, apărută din nevoia de a reconcilia exercitarea în comun a autorității părintești de către părinții care nu mai locuiesc împreună cu nevoia copilului de a avea o unică și stabilă reședință obișnuită. În prezenta lucrare, folosind metoda istorică și cea comparativă, vom încerca să argumentăm că această schimbare de paradigmă este mai mult aparentă decât reală, dreptul pozitiv consacrând în mod disimulat o preeminență a drepturilor părintelui la care s-a stabilit locuința obișnuită a copilului față de celălalt părinte, chiar în ipoteza exercitării în comun a autorității părintești, autoritate care rămâne astfel o „cochilie” ce păstrează doar deciziile „strategice” privind alegerea felului învăţăturii sau pregătirii profesionale, tratamente medicale complexe sau intervenţii chirurgicale, reşedinţa copilului sau administrarea bunurilor. Această lucrare nu va încerca să prezinte exhaustiv ce drepturi și obligații implică autoritatea părintească în perioadele de armonie familială, ci doar să deceleze ce înseamnă exercitarea în sine a autorității părintești și care sunt consecințele ce decurg pur și simplu din calitatea de părinte la care este stabilită locuința obișnuită a copilului, în situațiile de criză și „scindare” a exercițiului drepturilor parentale. În același timp, vom încerca și o scurtă trecere în revistă a normelor de drept internațional privat aplicabile aspectelor privind autoritatea părintească și locuința obișnuită a copilului.

Studiul face parte din culegerea Autoritatea părintească. Între măreţie şi decădere, coordonator Marieta Avram, publicată la Editura Solomon, Bucureşti, 2018

Cuvinte-cheie: autoritatea părintească, locuința obișnuită a copilului

Sugestie citare:

 
Marius Floare, Exercitarea autorității părintești și problema locuinței obișnuite a copilului în dreptul intern, în dreptul comparat și în dreptul internațional privat, în Autoritatea părintească. Între măreţie şi decădere, coord. Marieta Avram, Ed. Solomon, Bucureşti, 2018, pp. 240-258