Tax Magazine nr. 2/2017, pp. 77-87
10 pagini • Data postării: noiembrie 2017

Autor:
Luisiana Dobrinescu – avocat, managing partner al Dobrinescu Dobrev SCA

Data la care a fost scris: februarie 2017

Rezumat:
Imaturitatea legislației fiscale românești se datorează nu numai instabilității sale, ci și naturii modificărilor din ultimii ani, care s-au concentrat mai mult pe înlocuirea unui text cu altul, decât pe îmbogățirea reglementării. Consecința o reprezintă faptul că întregi structuri juridice au rămas încă nereglementate. Până acum doi ani nu s-au regăsit în legea fiscală de TVA dezmembrămintele dreptului de proprietate, cunoscute totuși încă de pe vremea lui Cuza. La acest moment, nu avem nicio reglementare care să vizeze tratamentul fiscal al tranzacțiilor judiciare și extrajudiciare și nici a remunerațiilor colectate de organismele de gestiune colectivă. În ambele situații, vorbim de sute de milioane de lei anual, al căror regim fiscal este mai mult decât incert.

Inspirat de o recentă Decizie a Curții de Apel București într-unul dintre dosarele de care ne-am ocupat în ultimii ani, dar și de minunata motivare a Curții Europene de Justiție în cauza C-37/16 SAWP, prezentul articol își propune să trateze regimul de TVA aplicabil remunerațiilor colectate de organismele de gestiune colectivă.

Cuvinte-cheie: organisme de gestiune colectivă, tva, remunerații încasate de organisme de gestiune colectivă, cauza SAWP, exigibilitatea TVA, ogc, operațiune impozabilă în scop de tva, tva drepturi de autor

Sugestie citare:

 
L. Dobrinescu, Incidența TVA-ului asupra remunerațiilor încasate de organismele de gestiune colectivă – un aspect demn de reglementat, în Tax Magazine nr. 2/2017, pp. 77-87.