Tax Magazine nr. 1/2018, pp. 28-37
9 pagini • Data postării: martie 2018

Autor:
Ionița Cochințu – magistrat-asistent la Curtea Constituțională a României și cadru didactic asociat la Facultatea de Drept – Universitatea București, doctor în drept

Data la care a fost scris: martie 2018

Rezumat: Potrivit art. 148 din Constituție, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum și celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu au prioritate față de dispozițiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare, Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi autoritatea judecătorească fiind autoritățile publice ce garantează aducerea la îndeplinire a obligațiilor rezultate din actul aderării.
Prin prezentul articol redăm câteva aspecte legate de condițiile constituționale în care pot fi adoptate ordonanțele de urgență și rolul acestora în procedura de infringement declanșată de către Comisia Europeană împotriva României pentru încălcarea prevederilor Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene.

Cuvinte-cheie: rolul oug, infringement, procedura de infringement, TFUE, delegare legislativă

Sugestie citare:

 
I. Cochințu, Rolul ordonanțelor de urgență în procedura de infringement declanșată de către Comisia Europeană împotriva României pentru încălcarea prevederilor Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene, în Tax Magazine nr. 1/2018, pp. 28-37.