Tax Magazine nr. 1/2018, pp. 17-23
6 pagini • Data postării: martie 2018

Autor:
Luisiana Dobrinescu avocat specializat în drept fiscal, coordonator al Societății de Avocați Dobrinescu Dobrev și doctorand

Data la care a fost scris: martie 2018

Rezumat: TVA-ul este, în mod cert, impozitul care stârnește cele mai mari pasiuni, cel puțin prin problemele pe care le ridică în mod continuu. Cu cât regulile de TVA devin mai complexe, cu atât refugiul în dezlegarea lor se regăsește din ce în ce mai mult în dreptul fundamental, în principii.
Este indiscutabil că unul dintre cele mai importante dintre acestea, nu doar în ceea ce privește drepturile civice, ci și cele economice, este egalitatea de tratament. Regăsită în Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene (art. 20), în Constituția României (art. 16) și în jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, în materia TVA, egalitatea de tratament se reflectă cel mai pregnant în normele care reglementează cotele de TVA aplicabile și regimul scutirilor.

Cuvinte-cheie: TVA, principiul egalității de tratament, cărți electronice, TVA cărți, cauza RPO, principiul proporționalității

Sugestie citare:

 
L. Dobrinescu, TVA: principiul egalității de tratament sau cum excepția poate confirma regula, în Tax Magazine nr. 1/2018, pp. 17-23.