14 pagini • Data apariţiei: octombrie 2018

Autor:
Drd. Gabriela‐Rodica Ghile‐Buzan – cadru didactic asociat, Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș‐Bolyai” din Cluj‐Napoca, notar public

Rezumat: În prezentul articol ne propunem să realizăm o comprimare a câtorva aspecte privind autoritatea părintească reflectată în activitatea notarială. Punctul nostru de plecare îl reprezintă evidenţierea problemelor teoretice şi practice ce decurg din nedelimitarea corectă a drepturilor şi îndatoririlor cu privire la persoana reprezentată de drepturile şi îndatoririle cu privire la bunurile persoanei reprezentate, distincţie care, aparent, nu ar fi aptă să işte controverse.

Alte aspecte abordate vizează expunerea consecinţelor din acest domeniu cauzate de necoroborarea textelor legale, în vederea determinării atribuţiilor autorităţii tutelare, până la momentul organizării instanţei de tutelă, reprezentarea legală a minorului ilustrată în materia convenţiei matrimoniale şi elucidarea răspunsului la întrebarea dacă drepturile şi îndatoririle ocrotitorului legal ar putea face obiect al mandatului şi al procurii speciale autentice.

Studiul face parte din culegerea Autoritatea părintească. Între măreţie şi decădere, coordonator Marieta Avram, publicată la Editura Solomon, Bucureşti, 2018

Cuvinte-cheie: Autoritatea părintească, activitatea notarială, aspecte notariale, forma autentică, persoana copilului, bunurile copilului, curator special, acte de dispoziție ale minorului, instanța de tutelă, convenția matrimonială, încheierea convenției matrimonială de minor, mandate, procură specială autentică notarială

Sugestie citare:

 
Gabriela‐Rodica Ghile‐Buzan, Aspecte privind autoritatea părintească reflectată în activitatea notarială. Între măreţie şi decădere, coord. Marieta Avram, Ed. Solomon, Bucureşti, 2018, pp. 479-493.