30 pagini • Data postării:  noiembrie 2017

Autor:
Ionuț-Florin Popa – profesor universitar doctor, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai

Data la care a fost scris: iunie 2017

Rezumat:
Impreviziunea și conversia valutară sunt tot mai des invocate ca remedii ale unui pretins sau real dezechilibru contractual, mai ales în contextul creditelor acordate consumatorilor. Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite și proiectul de Lege privind conversia (de modificare a O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori) au trecut prin procedura de evaluare a constituționalității. Rezultatul acestui control de constituționalitate a schimbat radical coordonatele aplicării primului act normativ și a lăsat la aprecierea instanțelor eventuala pronunțare a remediului conversiei valutare. Acest rezultat are drept consecințe crearea unei teorii a impreviziunii semnificativ diferite față de cea consacrată de doctrină și jurisprudență, dar care are parte de beneficiul interpretării constituționale. În studiul de mai jos sunt analizate două teme. Prima vizează optica centrifug-europeană pe care Curtea Constituțională o afișează de mai mulți ani și care este tot mai robust certificată de unii specialiști în domeniu, fiind reluată și în contextul invocatului caracter neeuropean al Legii nr. 77/2016. A doua temă vizează statusul actual al remediilor aplicabile dezechilibrului contractual care a afectat contractele de credit oferite consumatorilor. Prima parte implică o serie de argumente (care trebuie dezvoltate într-o lucrare ulterioară) legate de dezinteresul Curții Constituționale în protejarea semnificațiilor pe care art. 148 alin. (2) din Constituție ar trebui să le aibă. A doua parte vizează o lectură utilitaristă a Deciziei nr. 623/2016 a Curții Constituționale și se referă la domeniul de aplicare actual al dării în plată, la teoria impreviziunii astfel cum aceasta este reconsiderată de judecătorul constituțional, la limitele judecătorului civil în evaluarea impreviziunii și a remediilor pentru aceasta, precum și la raportul complex pe care noua rețetă de aplicare a Legii nr. 77/2016 îl întreține cu teoria clauzelor abuzive (deja destul de complicată în materie de credite de consum!).

Cuvinte-cheie: impreviziune, dare în plată, legea dării în plată, conversie în monedă străină, dezechilibru contractual, legea 77/2016, Ionuț-Florin Popa

Sugestie citare:

 
I-Fl. Popa, Impreviziunea și creditele oferite consumatorilor. Constituie darea în plată și conversia valutară remedii ale impreviziunii?, disponibil pe www.e-drept.ro.