Tax Magazine nr. 6/2018, pp. 446-454
8 pagini • Data postării: decembrie 2018

Autor:
Vladimir Marinescu – avocat în Baroul Timiș, doctor în drept

Data la care a fost scris: noiembrie 2018

Rezumat: Prezentul studiu, plecând de la o analiză a conceptului de neutralitate a unui impozit, se dorește a fi sinteza unui studiu cu privire la regimul TVA aplicabil situațiilor particulare ale corespondenților comunitari în cazul polițelor de tip RCA.

Cuvinte-cheie: TVA, neutralitatea TVA, principiul neutralității TVA, polițe RCA, Vladimir Marinescu

Sugestie citare:

 
V. Marinescu, Valențe ale neutralității taxei pe valoarea adăugată, în Tax Magazine nr. 6/2018, pp. 446-454