Tax Magazine nr. 4/2018, pp. 313-319
6 pagini • Data postării: noiembrie 2018

Autor:
Ioniţa Cochinţu – magistrat-asistent la Curtea Constituțională a României și cadru didactic asociat la Facultatea de Drept – Universitatea București, doctor în drept

Data la care a fost scris: august 2018

Rezumat: Prin Legea privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiții S.A., precum şi pentru modificarea unor acte normative s-a prevăzutcă FSDI este persoană juridică română organizată ca societate pe acțiuni, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990 şi ale actului său constitutiv, fiind deținut în întregime pe toată durata sa de funcționare de către statul român, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice.

Întrebările care se nasc sunt acelea referitoare la natura juridică a Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiții și dacă reglementarea legislativă intră sub incidența prevederilor art.61 alin.(1) din Constituție, potrivit cărora „Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării”, sau intră în sfera de competenţă a autorităţii executive, singura autoritate publică cu atribuţii în organizarea executării legilor, prin adoptarea actelor cu caracter administrativ.

Această lege a fost pusă în discuția instanței de contencios constituțional, care, în urma efectuării controlului de constituționalitate a priori, a fost declarată neconstituțională, ca urmare a faptului că, procedura de adoptare s-a efectuatcu încălcarea principiului separaţiei puterilor în stat şi a rolului Parlamentului. În prezenta lucrare vom expune aspecte referitoare la cadrul legal preconizat, autoritatea care este îndrituită să adopte acte normative de înființare a FSDI și uneleconsiderente de principiu cuprinse în jurisprudența instanței de contencios constituțional care au condus la soluția admiterii obiecției de neconstituționalitate a FSDI.

Cuvinte-cheie: Fondul suveran de investiţii, persoană juridică de drept public, relaţii sociale generale, modificări de corelare legislativă, lege intuitu personae, principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat,  control de constituţionalitate, Ministerul Finanţelor Publice, înfiinţarea unei societăţi

Sugestie citare:

 
I. Cochinţu, Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiții S.A. – persoană juridică de drept public prin prisma scopului şi obiectului de activitate, în Tax Magazine nr. 4/2018, pp. 313-319